Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Szermierka - Fotografia z 1910 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Szermierka - Floret sportowy, uchwyt typu belgijskiego (anatomiczny)
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

SZERMIERKA - FLORET   

W   połowie   XVII   wieku   we   Francji,   za   panowania   "Króla   Słońce"   Ludwika   XIV,   znakomitego   szermierza,   miłośnika   i   opiekuna tej   sztuki,   do   sal   szermierczych   wprowadzono   nową   broń   -   floret.   Nazwa   pochodzi   od   francuskiego   słowa   "la   fleur"   - kwiat,   ponieważ   zakończony   ochronnym   metalowym   poszerzeniem   sztych   głowni   floretu   pierwotnie   przypominał   pączek kwiatu.  Floret   powstał   jako   broń   treningowa   przeznaczona   do   nauki   walki   bronią   "ostrą",   początkowo   rapierem,   a   później   szpadą dworską.  Pomimo   swojej   pierwotnej   funkcji,   broni   tej   używano   również   do   rozstrzygania   sporów.   W   pierwszej   połowie   XIX   wieku   we Francji,   pojedynki   na   zaostrzone   florety   cieszył   się   niezwykłą   popularnością.   Przez   długi   czas   florety   były   jedyną   bronią pojedynkową   urzędowo   dozwoloną   w   armii   francuskiej.   Dopiero   wydany   w   1890   roku   okólnik   podpisany   przez   Ministra Wojny   M.   de   Freycineta   zezwalał   na   pojedynki   na   szpady   oficerom   w   formacjach   pieszych,   a   na   szable   w   oddziałach konnych.    Niemniej    jednak,    w    długim    okresie    swojego    rozwoju    szermierka    na    florety    była    głównie    traktowana    jako ćwiczenia przygotowujące do prawdziwej walki, a potem również jako swoista rekreacja ruchowa.  Konstrukcja   pierwszych   floretów   francuskich,   w   XVII   wieku,   opierała   się   na   prostym   uchwycie   o   przekroju   kwadratowym lub   okrągłym   oraz   jelcu   w   postaci   kilku   obłęków   z   prętów   metalowych,   nieco   przypominających   znacznie   uproszczoną oprawę   rapierową.   Głownie   floretowe   początkowo   były   płaskie,   później   dopiero   zyskały   przekrój   kwadratu   i   prostokąta. Sztych   głowni   zabezpieczał   niewielkich   rozmiarów   metalowy   guziczek   (punta),   na   który   nakładano   jeszcze   skórę,   dla ochrony przed zranieniem ćwiczących.  Obecna   budowa   floretu   typu   francuskiego   jest   wynikiem   długich   przemian   i   przeobrażeń.   Składa   się   z:   głowni   o   przekroju kwadratowym    i    długości    90cm,    niewielkiego    kosza    w    kształcie    okrągłej    tarczki    (o    średnicy    max.12cm)    oraz    lekko profilowanego w dwóch płaszczyznach trzonu rękojeści i stanowiącej niejako jego przedłużenie głowicy. Włosi   w   konstrukcji   floretów   wykazali   swoje   przywiązanie   do   tradycji   rapieru.   Pierwsze   florety   włoskie   miały   bardzo   długie głownie,   a   oprawy   oprócz   tarczki   posiadały   również   jelec   i   oślą   podkowę.   Ze   względu   na   taką   formę   oprawy,   głownie włoskie   musiały   posiadać   ricasso   przystosowane   do   trzymania   palcem   wskazującym   i   kciukiem,   tak   jak   niegdyś   rapiery. Floret   włoski   przetrwał   w   szermierce   sportowej   do   połowy   XX   wieku,   kiedy   to   właściwie   przestał   być   używany   i   został wyparty przez belgijską (anatomiczną) oprawę floretową. Od   początku   istnienia   floretu,   w   ćwiczeniach   i   walkach   tą   bronią   stosowano   pewne   przepisy   umowne,   tzw.   konwencje floretowe,   takie   jak:   pierwszeństwo   natarcia,   pierwszeństwo   odpowiedzi   i   bardzo   znaczne   ograniczenie   pola   trafienia. Potem    dodano    jeszcze    pierwszeństwo    linii.    Powyższe    zasady,    powstałe    jeszcze    w    XVII    wieku,    przetrwały    z    różnymi zmianami   i   poprawkami   do   dnia   dzisiejszego   i   stanowią   podstawę   regulaminu   Międzynarodowej   Federacji   Szermierczej (FIE) we współczesnej szermierce sportowej.  W   XX   wieku,   wraz   z   dalszym   upowszechnianiem   się   szermierki   zdążającej   w   kierunku   wyczynu   sportowego,   walka   na florety   powróciła   do   swoich   realistycznych   i   na   wskroś   bojowych   korzeni.   Taki   jej   obraz   utrzymał   się   do   dnia   dzisiejszego w postaci sportowej szermierki na florety.  W   ujęciu   zawodów   sportowych   floret,   przez   długie   lata,   był   jedyną   bronią   białą,   jaką   uprawiały   kobiety.   Uważano   bowiem, że   szabla   z   racji   stosowanych   cięć   jest   zbyt   urazowa,   a   ochronne   bluzy   szablistów   za   ciężkie.   Szpada   zaś,   ze   swoim brakiem   jakichkolwiek   zasad   umownych,   jawiła   się   jako   broń   bardzo   brutalna.   Jedynie   floret   odpowiadał   ówczesnemu wyobrażeniu,   jakie   stawiano   broni   przeznaczonej   dla   płci   pięknej.   Dopiero   w   drugiej   połowie   XX   wieku   rozszerzono   udział kobiet również w dwóch innych rodzajach broni szermierczej.   
www.dziembowski.pl - Szermierka - Floret sportowy, uchwyt typu francuskiego www.dziembowski.pl - Szermierka - Floret sportowy, uchwyt typu włoskiego

FLORET SPORTOWY   

Floret sportowy     uchwyt typu belgijskiego (anatomiczny)

więcej

FLORET SPORTOWY  

Floret sportowy     uchwyt typu włoskiego   

więcej

FLORET SPORTOWY  

Floret sportowy     uchwyt typu francuskiego  

więcej

     Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Szermierka - Fotografia z 1910 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl

FLORET SPORTOWY   

Floret sportowy     uchwyt typu belgijskiego (anatomiczny)

więcej

www.dziembowski.pl - Szermierka - Floret sportowy, uchwyt typu belgijskiego (anatomiczny)
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

SZERMIERKA - FLORET   

W    połowie    XVII    wieku    we    Francji,    za    panowania    "Króla Słońce"   Ludwika   XIV,   znakomitego   szermierza,   miłośnika   i opiekuna   tej   sztuki,   do   sal   szermierczych   wprowadzono nową    broń    -    floret.    Nazwa    pochodzi    od    francuskiego słowa   "la   fleur"   -   kwiat,   ponieważ   zakończony   ochronnym metalowym       poszerzeniem       sztych       głowni       floretu pierwotnie przypominał pączek kwiatu.  Floret    powstał    jako    broń    treningowa    przeznaczona    do nauki     walki     bronią     "ostrą",     początkowo     rapierem,     a później szpadą dworską.  Pomimo    swojej    pierwotnej    funkcji,    broni    tej    używano również   do   rozstrzygania   sporów.   W   pierwszej   połowie   XIX wieku   we   Francji,   pojedynki   na   zaostrzone   florety   cieszył się   niezwykłą   popularnością.   Przez   długi   czas   florety   były jedyną   bronią   pojedynkową   urzędowo   dozwoloną   w   armii francuskiej.     Dopiero     wydany     w     1890     roku     okólnik podpisany   przez   Ministra   Wojny   M.   de   Freycineta   zezwalał na   pojedynki   na   szpady   oficerom   w   formacjach   pieszych, a   na   szable   w   oddziałach   konnych.   Niemniej   jednak,   w długim    okresie    swojego    rozwoju    szermierka    na    florety była   głównie   traktowana   jako   ćwiczenia   przygotowujące do    prawdziwej    walki,    a    potem    również    jako    swoista rekreacja ruchowa.  Konstrukcja     pierwszych     floretów     francuskich,     w     XVII wieku,    opierała    się    na    prostym    uchwycie    o    przekroju kwadratowym    lub    okrągłym    oraz    jelcu    w    postaci    kilku obłęków   z   prętów   metalowych,   nieco   przypominających znacznie      uproszczoną      oprawę      rapierową.      Głownie floretowe     początkowo     były     płaskie,     później     dopiero zyskały    przekrój    kwadratu    i    prostokąta.    Sztych    głowni zabezpieczał    niewielkich    rozmiarów    metalowy    guziczek (punta),   na   który   nakładano   jeszcze   skórę,   dla   ochrony przed zranieniem ćwiczących.  Obecna   budowa   floretu   typu   francuskiego   jest   wynikiem długich   przemian   i   przeobrażeń.   Składa   się   z:   głowni   o przekroju    kwadratowym    i    długości    90cm,    niewielkiego kosza   w   kształcie   okrągłej   tarczki   (o   średnicy   max.12cm) oraz   lekko   profilowanego   w   dwóch   płaszczyznach   trzonu rękojeści i stanowiącej niejako jego przedłużenie głowicy. Włosi   w   konstrukcji   floretów   wykazali   swoje   przywiązanie do   tradycji   rapieru.   Pierwsze   florety   włoskie   miały   bardzo długie   głownie,   a   oprawy   oprócz   tarczki   posiadały   również jelec   i   oślą   podkowę.   Ze   względu   na   taką   formę   oprawy, głownie   włoskie   musiały   posiadać   ricasso   przystosowane do    trzymania    palcem    wskazującym    i    kciukiem,    tak    jak niegdyś    rapiery.    Floret    włoski    przetrwał    w    szermierce sportowej   do   połowy   XX   wieku,   kiedy   to   właściwie   przestał być       używany       i       został       wyparty       przez       belgijską (anatomiczną) oprawę floretową. Od   początku   istnienia   floretu,   w   ćwiczeniach   i   walkach   bronią      stosowano      pewne      przepisy      umowne,      tzw. konwencje   floretowe,   takie   jak:   pierwszeństwo   natarcia, pierwszeństwo   odpowiedzi   i   bardzo   znaczne   ograniczenie pola   trafienia.   Potem   dodano   jeszcze   pierwszeństwo   linii. Powyższe     zasady,     powstałe     jeszcze     w     XVII     wieku, przetrwały    z    różnymi    zmianami    i    poprawkami    do    dnia dzisiejszego        i        stanowią        podstawę        regulaminu Międzynarodowej       Federacji       Szermierczej       (FIE)       we współczesnej szermierce sportowej.  W    XX    wieku,    wraz    z    dalszym    upowszechnianiem    się szermierki    zdążającej    w    kierunku    wyczynu    sportowego, walka   na   florety   powróciła   do   swoich   realistycznych   i   na wskroś   bojowych   korzeni.   Taki   jej   obraz   utrzymał   się   do dnia    dzisiejszego    w    postaci    sportowej    szermierki    na florety.  W   ujęciu   zawodów   sportowych   floret,   przez   długie   lata, był   jedyną   bronią   białą,   jaką   uprawiały   kobiety.   Uważano bowiem,    że    szabla    z    racji    stosowanych    cięć    jest    zbyt urazowa,   a   ochronne   bluzy   szablistów   za   ciężkie.   Szpada zaś,   ze   swoim   brakiem   jakichkolwiek   zasad   umownych, jawiła     się     jako     broń     bardzo     brutalna.     Jedynie     floret odpowiadał    ówczesnemu    wyobrażeniu,    jakie    stawiano broni   przeznaczonej   dla   płci   pięknej.   Dopiero   w   drugiej połowie    XX    wieku    rozszerzono    udział    kobiet    również    w dwóch innych rodzajach broni szermierczej.   

FLORET SPORTOWY  

Floret sportowy     uchwyt typu francuskiego  

więcej

www.dziembowski.pl - Szermierka - Floret sportowy, uchwyt typu francuskiego

FLORET SPORTOWY  

Floret sportowy     uchwyt typu włoskiego   

więcej

www.dziembowski.pl - Szermierka - Floret sportowy, uchwyt typu włoskiego
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE