Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Szermierka - Fotografia z 1910 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Szermierka - Floret - Pole trafienia - tułów z podbrzuszem bez rąk
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

SZERMIERKA   

Szermierka to sztuka i praktyka władania bronią białą. Dawniej   sztuka   władania   bronią   białą   była   przede   wszystkim   umiejętnością   użytkową,   przydatną   przy   pojedynkach   i działaniach wojennych. Ostatecznie   w   końcu   XIX   wieku   narodziła   się   szermierka   sportowa,   która   zaadaptowała   zasady   do   tej   pory   stosowane   w ćwiczeniach i walkach na broń ostrą.   Dziś    oprócz    osób    uprawiających    szermierkę    sportową    można    jeszcze    wyróżnić    osoby    zajmujące    się    uprawianiem szermierki    historycznej,    szermierki    orientalnej    oraz    szermierki    artystycznej    czyli    sceniczno-pokazowej.    Szermierka sportowa   i   historyczna,   poza   historycznym   rodowodem,   nie   mają   współcześnie   nic   wspólnego   ze   sobą.   Szermierka sportowa   pozostaje   dziś   o   ile   już   nie   elitarną,   to   przynajmniej   bardzo   hermetyczną   dyscypliną,   praktykowaną   przez niewielki   krąg   osób.   Natomiast   ruch   związany   z   szermierką   historyczną   ma   charakter   masowy,   jest   w   znacznej   mierze jednym z nurtów kultury popularnej.   W XX wieku teoretyk szermierki Zbigniew Czajkowski sklasyfikował formy szermierki według następującego podziału: szermierka użytkowa         - bojowa (bagnety, szabla bojowa, lanca)         - pojedynkowa (szpada, szabla) szermierka   sceniczno-pokazowa   –   nurt   ten   ma   bogatą   tradycję   w   wielu   kulturach,   przykładem   są   tańce   z   bronią podhalańskich zbójników, czy środkowo-azjatyckie i kaukaskie tańce z szablami.         - sceniczna (teatr, operetka, film)         - pokazowa (pokazy, wyczyny szermiercze, sword feats, walki en gala) szermierka tradycyjno-narodowa         - szermierka japońska (iaijutsu, iaido, kendo)         - szermierka chińska         - szermierka koreańska i in. szermierka sportowa – wyczynowa i rekreacyjno-towarzyska (szabla, floret, szpada).   Szermierka    sportowa    jest    dyscypliną    olimpijską    (turnieje    indywidualne    i    drużynowe)    od    1896    roku,    jedną    z    pięciu dyscyplin   sportowych   (obok   gimnastyki   sportowej,   kolarstwa,   lekkoatletyki   i   pływania),   które   były   do   tej   pory   rozgrywane na   wszystkich   nowożytnych   igrzyskach   olimpijskich.   Szermiercza   konkurencja   szpady   jest   także   jedną   z   konkurencji   w pięcioboju nowoczesnym.
www.dziembowski.pl - Szermierka - Szabla - Pole trafienia - tułów od pasa w górę, głowa i ramiona www.dziembowski.pl - Szpada - Pole trafienia - całe ciało

FLORET   

Pole trafienia :  tułów z podbrzuszem bez rąk  Trafienia : pchnięcia (nacisk na puntę przynajmniej równy masie broni - 500 g)  Obopólne trafienia : niepunktowane (zasada "uprzywilejowanej akcji") 

więcej 

SZPADA 

Pole trafienia :  całe ciało  Trafienia : pchnięcia (nacisk na puntę przynajmniej równy masie broni - 750 g)  Obopólne trafienia : punktowane 

więcej 

SZABLA  

Pole trafienia :  tułów od pasa w górę, głowa i ramiona  Trafienia : cięcia i (rzadko) pchnięcia  Obopólne trafienia : niepunktowane (zasada "uprzywilejowanej akcji") 

więcej

     Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Szermierka - Fotografia z 1910 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl

FLORET   

Pole trafienia :  tułów z podbrzuszem bez rąk  Trafienia : pchnięcia (nacisk na puntę przynajmniej równy masie broni - 500 g)  Obopólne trafienia : niepunktowane (zasada "uprzywilejowanej akcji") 

więcej 

www.dziembowski.pl - Szermierka - Floret - Pole trafienia - tułów z podbrzuszem bez rąk
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

SZABLA  

Pole trafienia :  tułów od pasa w górę, głowa i ramiona  Trafienia : cięcia i (rzadko) pchnięcia  Obopólne trafienia : niepunktowane (zasada "uprzywilejowanej akcji") 

więcej

www.dziembowski.pl - Szermierka - Szabla - Pole trafienia - tułów od pasa w górę, głowa i ramiona

SZPADA 

Pole trafienia :  całe ciało  Trafienia : pchnięcia (nacisk na puntę przynajmniej równy masie broni - 750 g)  Obopólne trafienia : punktowane 

więcej 

www.dziembowski.pl - Szpada - Pole trafienia - całe ciało

SZERMIERKA   

Szermierka to sztuka i praktyka władania bronią białą. Dawniej     sztuka     władania     bronią     białą     była     przede wszystkim      umiejętnością      użytkową,      przydatną      przy pojedynkach i działaniach wojennych. Ostatecznie   w   końcu   XIX   wieku   narodziła   się   szermierka sportowa,      która      zaadaptowała      zasady      do      tej      pory stosowane w ćwiczeniach i walkach na broń ostrą.   Dziś     oprócz     osób     uprawiających     szermierkę     sportową można   jeszcze   wyróżnić   osoby   zajmujące   się   uprawianiem szermierki      historycznej,      szermierki      orientalnej      oraz szermierki        artystycznej        czyli        sceniczno-pokazowej. Szermierka    sportowa    i    historyczna,    poza    historycznym rodowodem,    nie    mają    współcześnie    nic    wspólnego    ze sobą.    Szermierka    sportowa    pozostaje    dziś    o    ile    już    nie elitarną,   to   przynajmniej   bardzo   hermetyczną   dyscypliną, praktykowaną   przez   niewielki   krąg   osób.   Natomiast   ruch związany   z   szermierką   historyczną   ma   charakter   masowy, jest      w      znacznej      mierze      jednym      z      nurtów      kultury popularnej.   W     XX     wieku     teoretyk     szermierki     Zbigniew     Czajkowski sklasyfikował     formy     szermierki     według     następującego podziału: szermierka użytkowa         - bojowa (bagnety, szabla bojowa, lanca)         - pojedynkowa (szpada, szabla) szermierka   sceniczno-pokazowa   –   nurt   ten   ma   bogatą tradycję    w    wielu    kulturach,    przykładem    są    tańce    z bronią     podhalańskich     zbójników,     czy     środkowo- azjatyckie i kaukaskie tańce z szablami.         - sceniczna (teatr, operetka, film)                         -   pokazowa   (pokazy,   wyczyny   szermiercze,   sword   feats, walki en gala) szermierka tradycyjno-narodowa         - szermierka japońska (iaijutsu, iaido, kendo)         - szermierka chińska         - szermierka koreańska i in. szermierka    sportowa    –    wyczynowa    i    rekreacyjno- towarzyska (szabla, floret, szpada).   Szermierka    sportowa    jest    dyscypliną    olimpijską    (turnieje indywidualne   i   drużynowe)   od   1896   roku,   jedną   z   pięciu dyscyplin       sportowych       (obok       gimnastyki       sportowej, kolarstwa,   lekkoatletyki   i   pływania),   które   były   do   tej   pory rozgrywane      na      wszystkich      nowożytnych      igrzyskach olimpijskich.    Szermiercza    konkurencja    szpady    jest    także jedną z konkurencji w pięcioboju nowoczesnym.
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE