Dziembowski.pl
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

SZERMIERKA

VIII Międzynarodowy Turniej

Szpadowy

„O Trofeum Smoka

Wawelskiego”

Kraków ,  26 - 27 lutego 2011 

Szermierka    sportowa    od    1896    roku    jest dyscypliną      olimpijską      (rozgrywane      turnieje   indywidualne   i   drużynowe),   jedną z      pięciu      dyscyplin      sportowych      (obok gimnastyki            sportowej,            kolarstwa, lekkoatletyki   i   pływania),   które   były   do   tej pory          rozgrywane          na          wszystkich nowożytnych        igrzyskach        olimpijskich. Szermierka   sportowa   pozostaje   dziś   o   ile już    nie    elitarną,    to    przynajmniej    bardzo hermetyczną      dyscypliną      praktykowaną przez     niewielki     krąg     osób.     Szermiercza konkurencja    szpady    jest    także    jedną    z konkurencji    w    pięcioboju    nowoczesnym. Przepisy    szermierki    na    szpady    sportowe odpowiadają     w     przybliżeniu     warunkom pojedynku,   a   więc   nie   uznaje   się   przepisów umownych    –    ani    odnośnie    ograniczania pola    trafienia,    ani    prawa    pierwszeństwa pewnych działań w starciu. .

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

. www.dziembowski.pl - Szermierka - Fotografia z 1910 roku
     Dziembowski.pl
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

SZERMIERKA

VIII Międzynarodowy Turniej

Szpadowy

„O Trofeum Smoka Wawelskiego”

Kraków ,  26 - 27 lutego 2011 

Szermierka   sportowa   od   1896   roku   jest   dyscypliną   olimpijską (rozgrywane    są    turnieje    indywidualne    i    drużynowe),    jedną    z pięciu     dyscyplin     sportowych     (obok     gimnastyki     sportowej, kolarstwa,    lekkoatletyki    i    pływania),    które    były    do    tej    pory rozgrywane   na   wszystkich   nowożytnych   igrzyskach   olimpijskich. Szermierka    sportowa    pozostaje    dziś    o    ile    już    nie    elitarną,    to przynajmniej     bardzo     hermetyczną     dyscypliną     praktykowaną przez   niewielki   krąg   osób.   Szermiercza   konkurencja   szpady   jest także   jedną   z   konkurencji   w   pięcioboju   nowoczesnym.   Przepisy szermierki    na    szpady    sportowe    odpowiadają    w    przybliżeniu warunkom     pojedynku,     a     więc     nie     uznaje     się     przepisów umownych   –   ani   odnośnie   ograniczania   pola   trafienia,   ani   prawa pierwszeństwa pewnych działań w starciu. .

PL  |  EN  |  DE 

www.dziembowski.pl - Szermierka - Fotografia z 1910 roku
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE