Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Heraldyka i Genealogia - Drzewo genealogiczne z 1598 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb DOŁĘGA - polski herb szlachecki. Jeden z herbów unii horodelskiej
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

HERALDYKA  POLSKA   

Ze   względu   na   specyficzny   rozwój   społeczeństwa   feudalnego   w   Polsce   prowadzący   do   objęcia   postulatem   równości szlachty   wyjątkowo   szerokiego   grona   osób   (inaczej   niż   np.   w   Anglii,   gdzie   tytuł   dziedziczy   tylko   jedna   osoba),   a   być   może ze   względu   na   dłuższe   funkcjonowanie   niż   na   Zachodzie   pozostałości   ustroju   plemiennego   heraldyka   polska   posiada cechy zasadniczo odróżniające ją od heraldyki zachodniej.  W   polskich   godłach   heraldycznych   często   występują   znaki   przypominające   gmerki   lub   pismo   runiczne.   Stało   się   to   zresztą podstawą do teorii o runicznym pochodzeniu polskich herbów.  Linearny   charakter   wielu   polskich   godeł   wywodzi   się   od   plemiennych   znaków   własnościowych,   które   musiały   być   łatwe   do wycięcia    lub    wypalenia    na    drzewach,    barciach,    słupach    granicznych,    czy    skórze    bydła.    Herby    zachodnioeuropejskie powstawały zaś jako obiekty malowane na tarczach, stąd większe bogactwo i plastyczność ich godeł.  Podobne   do   polskich   godła   występują   w   herbach   i   znakach   rodowych   Litwy   i   Ukrainy,   jeszcze   przed   połączeniem   z   Koroną Polską.    Niektórzy    heraldycy    wywodzili    godła    polskich,    litewskich,    ruskich    i    tatarskich    herbów    od    tamg    sarmackich. Podczas    gdy    niektóre    herby    rodów    tatarskich,    litewskich    i    ruskich    niewątpliwie    pochodzą    od    tamg,    to    wywodzenie większości rdzennie polskich herbów od tych znaków nie znajduje dziś uzasadnienia. Herby   z   godłami   zoomorficznymi   (wizerunki   zwierząt   występujących   w   naturze   oraz   smoków,   gryfów   i   hybryd   znanych   z bestiariuszy)   nie   należą   do   popularnych   w   polskiej   heraldyce.   Zazwyczaj   przywędrowały   one   z   Europy   Zachodniej.   Do najstarszych   polskich   znaków   herbowych   należą   godła   o   prostym   rysunku   (kreska,   belka,   krzyż,   miecz,   strzała,   podkowa, półksiężyc, gwiazda). Szlacheckość   polskiej   heraldyki   wiąże   się   z   dominującą   w   dawnej   Polsce   rolą   herbów   szlacheckich.   W   innych   krajach posiadanie i używanie herbu było przywilejem nie tylko szlachty - herby mieli też mieszczanie, a niekiedy i chłopi. Ze   względu   na   przywiązanie   do   zasady   równości   w   obrębie   stanu,   heraldyka   polskiej   szlachty   pozbawiona   jest   elementów mogących   naruszać   tę   równość.   Zgodnie   z   prawem   w   Rzeczypospolitej   zakazane   były   zagraniczne   tytuły   arystokratyczne   i ordery,   a   także   ich   odzwierciedlenie   w   herbach.   Jedyną   zwyczajowo   przyjętą   koroną   w   herbie   była   korona   szlachecka   i   w przeciwieństwie do zasad w innych krajach była w Polsce nieodzownym elementem herbu szlacheckiego. Jedynym   wyjątkiem   w   zasadach   równości   było   dopuszczenie   używania   tytułu   księcia   dla   nielicznej   grupy   dynastycznych książąt   piastowskich,   litewsko-ruskich   i   tatarskich.   Była   to   jednak   różnica   czysto   honorowa,   nie   pociągała   ona   za   sobą żadnych przywilejów. Rodziny te używały w herbie mitry, ale często przedstawiały swój herb jako zwykły herb szlachecki. W   polskiej   heraldyce   rzadkością   są   również   inne   elementy   herbu,   jak   np.   trzymacze   heraldyczne,   czy   dewizy   herbowe. Moda   ozdabiania   herbów   obcymi   dodatkami,   trzymaczami   heraldycznymi,   obcymi   orderami   i   koronami   hrabiowskimi   lub baronowskimi   pojawiła   się   dopiero   po   rozbiorach   Rzeczypospolitej.   Prawie   wszystkie   tytuły   hrabiowskie   i   baronowskie zostały   nadane   przez   zaborców.   Część   tytułów   nadano   w   uznaniu   pozycji   społecznej   bądź   zasług   rodu,   część   tytułów arystokratycznych została po prostu kupiona.   
www.dziembowski.pl - Herb SYROKOMLA - polski herb szlachecki wywodzący się od herbu ABDANK www.dziembowski.pl - Herb RADWAN - polski herb szlachecki

Herb  DOŁĘGA   

Herb DOŁĘGA - polski herb szlachecki. Jeden z herbów unii horodelskiej. Z tego rodu m.in. Maria Skłodowska-Curie (1867-1934), dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. 

więcej

Herb  RADWAN  

Herb  RADWAN  -  polski herb szlachecki. Jeden z 47 polskich herbów unii horodelskiej w 1413 roku. 

więcej

Herb  SYROKOMLA  

Herb SYROKOMLA - polski herb szlachecki wywodzący się od herbu ABDANK. Jeden z 47 polskich herbów unii horodelskiej w 1413 roku. 

więcej

     Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Heraldyka i Genealogia - Drzewo genealogiczne z 1598 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl

Herb  DOŁĘGA   

Herb DOŁĘGA - polski herb szlachecki. Jeden z herbów unii horodelskiej. Z tego rodu m.in. Maria Skłodowska-Curie (1867-1934), dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb DOŁĘGA - polski herb szlachecki. Jeden z herbów unii horodelskiej
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

HERALDYKA  POLSKA   

Ze      względu      na      specyficzny      rozwój      społeczeństwa feudalnego   w   Polsce   prowadzący   do   objęcia   postulatem równości     szlachty     wyjątkowo     szerokiego     grona     osób (inaczej   niż   np.   w   Anglii,   gdzie   tytuł   dziedziczy   tylko   jedna osoba),       a       być       może       ze       względu       na       dłuższe funkcjonowanie    niż    na    Zachodzie    pozostałości    ustroju plemiennego   heraldyka   polska   posiada   cechy   zasadniczo odróżniające ją od heraldyki zachodniej.  W   polskich   godłach   heraldycznych   często   występują   znaki przypominające   gmerki   lub   pismo   runiczne.   Stało   się   to zresztą    podstawą    do    teorii    o    runicznym    pochodzeniu polskich herbów.  Linearny   charakter   wielu   polskich   godeł   wywodzi   się   od plemiennych   znaków   własnościowych,   które   musiały   być łatwe   do   wycięcia   lub   wypalenia   na   drzewach,   barciach, słupach       granicznych,       czy       skórze       bydła.       Herby zachodnioeuropejskie      powstawały      zaś      jako      obiekty malowane      na      tarczach,      stąd      większe      bogactwo      i plastyczność ich godeł.  Podobne     do     polskich     godła     występują     w     herbach     i znakach     rodowych     Litwy     i     Ukrainy,     jeszcze     przed połączeniem     z     Koroną     Polską.     Niektórzy     heraldycy wywodzili   godła   polskich,   litewskich,   ruskich   i   tatarskich herbów   od   tamg   sarmackich.   Podczas   gdy   niektóre   herby rodów      tatarskich,      litewskich      i      ruskich      niewątpliwie pochodzą   od   tamg,   to   wywodzenie   większości   rdzennie polskich     herbów     od     tych     znaków     nie     znajduje     dziś uzasadnienia. Herby    z    godłami    zoomorficznymi    (wizerunki    zwierząt występujących   w   naturze   oraz   smoków,   gryfów   i   hybryd znanych    z    bestiariuszy)    nie    należą    do    popularnych    w polskiej     heraldyce.     Zazwyczaj     przywędrowały     one     z Europy    Zachodniej.    Do    najstarszych    polskich    znaków herbowych    należą    godła    o    prostym    rysunku    (kreska, belka,      krzyż,      miecz,      strzała,      podkowa,      półksiężyc, gwiazda). Szlacheckość   polskiej   heraldyki   wiąże   się   z   dominującą   w dawnej   Polsce   rolą   herbów   szlacheckich.   W   innych   krajach posiadanie   i   używanie   herbu   było   przywilejem   nie   tylko szlachty - herby mieli też mieszczanie, a niekiedy i chłopi. Ze    względu    na    przywiązanie    do    zasady    równości    w obrębie    stanu,    heraldyka    polskiej    szlachty    pozbawiona jest   elementów   mogących   naruszać   tę   równość.   Zgodnie   z prawem    w    Rzeczypospolitej    zakazane    były    zagraniczne tytuły       arystokratyczne       i       ordery,       a       także       ich odzwierciedlenie   w   herbach.   Jedyną   zwyczajowo   przyjętą koroną      w      herbie      była      korona      szlachecka      i      w przeciwieństwie   do   zasad   w   innych   krajach   była   w   Polsce nieodzownym elementem herbu szlacheckiego. Jedynym       wyjątkiem       w       zasadach       równości       było dopuszczenie   używania   tytułu   księcia   dla   nielicznej   grupy dynastycznych    książąt    piastowskich,    litewsko-ruskich    i tatarskich.   Była   to   jednak   różnica   czysto   honorowa,   nie pociągała   ona   za   sobą   żadnych   przywilejów.   Rodziny   te używały    w    herbie    mitry,    ale    często    przedstawiały    swój herb jako zwykły herb szlachecki. W   polskiej   heraldyce   rzadkością   są   również   inne   elementy herbu,     jak     np.     trzymacze     heraldyczne,     czy     dewizy herbowe.    Moda    ozdabiania    herbów    obcymi    dodatkami, trzymaczami   heraldycznymi,   obcymi   orderami   i   koronami hrabiowskimi   lub   baronowskimi   pojawiła   się   dopiero   po rozbiorach     Rzeczypospolitej.     Prawie     wszystkie     tytuły hrabiowskie      i      baronowskie      zostały      nadane      przez zaborców.     Część     tytułów     nadano     w     uznaniu     pozycji społecznej        bądź        zasług        rodu,        część        tytułów arystokratycznych została po prostu kupiona.   

Herb  SYROKOMLA  

Herb SYROKOMLA - polski herb szlachecki wywodzący się od herbu ABDANK. Jeden z 47 polskich herbów unii horodelskiej w 1413 roku. 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb SYROKOMLA - polski herb szlachecki wywodzący się od herbu ABDANK

Herb  RADWAN  

Herb  RADWAN  -  polski herb szlachecki. Jeden z 47 polskich herbów unii horodelskiej w 1413 roku. 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb RADWAN - polski herb szlachecki
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE