Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Odmiany i wersje alternatywne
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

HERB  POMIAN  -  RODY  BIAŁORUSKIE   

Aktem    unii    horodelskiej    (1413)    herb    Pomian    został    przeniesiony    z    Polski    na    ziemie    Wielkiego    Księstwa    Litewskiego zamieszkiwane   przez   szlachtę   litewską,   białoruską,   ukraińską   i   tatarską.   Ród   Pomianów   reprezentował   biskup   włocławski Jan    Pella,    zaś    adoptowany    został    bojar    litewski    Sak    (Saka),    który    był    protoplastą    litewskich    Sakowiczów.    Również Piętkowicze   uznawali   go   za   swojego   przodka   (niektórzy   z   nich   mieli   się   pisać   Piętkowicz   Saka).   Z   rodu   Saka   miał   też pochodzić   Dowgierd,   który   swoim   imieniem   dał   również   początek   litewskiemu   rodowi   (Dowgierdowie).   Część   rodów wymienionych   w   spisie,   zasiliła   grono   Pomianów   również   za   sprawą   późniejszych   adopcji   herbowych.   Na   ziemie   Wielkiego Księstwa Litewskiego przenosiła się również szlachta polska.   Lista rodzin białoruskich (litewsko-ruskich) pieczętujących się herbem Pomian:   А брамовіч,   Авядык,   Аґаноўскі,   Адароўскі,   Адроўскі,   Альшэўскі,   Амента,   Амета,   Аналінскі,   Асецкі,   Асінскі,   Астравецкі, Астраменцкі, Астрамецкі, Астрамячоўскі, Асухоўскі, Атароўскі, Аўласевіч, Б агамолец,    Багатка,    Баґайка,    Баґатка,    Баґаткоўскі,    Баґацкі,    Баржэўскі,    Барташэвіч,    Басута,    Бачкоўскі,    Белазор, Беласукня,     Бесякерскі,     Блаўдзевіч,     Блядзевіч,     Бляндзевіч,     Бляўдзевіч,     Бразоўскі,     Брайчэўскі,     Бранішэўскі, Бранішэўскі,    Бранскі,    Бранчэўскі,    Бранюшыц,    Брахоўскі,    Броніш,    Брудзеўскі,    Бруднёўскі,    Брудноўскі,    Брухоўскі, Брышэўскі, Брышэўскі, Буткевіч, Бычкоўскі, Бярнацкі, Бясерскі, В айткунскі,      Вандзяґольскі,      Варжымоўскі,      Васінскі,      Вашчаровіч,      Вендзяґольскі,      Весянецкі,      Ветрыхоўскі, Вількастоўскі, Віхроўскі, Вішнеўскі, Вольскі, Высоцкі, Вяровіч, Вярхоўскі, Вятрыцкі, Ґ айдамовіч,   Ґаркоўскі,   Ґарчынскі,   Ґедвіч,   Ґедмін,   Ґледзяноўскі,   Ґлінскі,   Ґнушынскі,   Ґобят,   Ґобята,   Ґорскі,   Ґрабенскі, Ґрабінскі,   Ґрабоўскі,   Ґрабскі,   Ґрадэцкі,   Ґралеўскі,   Ґрахоўскі,   Габяты,   Ганеўскі,   Ганцэвіч,   Гарасімовіч,   Гарасымовіч, Гатоўскі, Генцлеўскі, Гумэль, Гэбда, Гэйніш, Гэнцэль, Д аноўскі, Дзембоўскі , Дзенґел, Дзетковіч, Дзюркоўскі, Длужнеўскі, Доўґірд, Доўґірт, Дэршкоў, Дэршкоф, Ж араслаўскі, Ждановіч, Жмуйдэцкі, Жубрыцкі, Жэґждра, З агайкевіч,   Загацкі,   Заґаеўскі,   Закрэўскі,   Замбрыцкі,   Захновіч,   Здановіч,   Зданоўскі,   Здзяніцкі,   Здуноўскі,   Здэбскі, Зеляноўскі, Зераслаўскі, Зубоўскі, Зубр, Зубрыцкі, Зэґздра, Зэґрда, І здэбскі, Ізмайловіч, К абяржыцкі,     Казярадзкі,     Кайдэцкі,     Калкоўскі,     Калудзкі,     Калуцкі,     Калькоўскі,     Камарадзкі,     Каменскі,     Камінскі, Каміроўскі,   Камянацкі,   Камянецкі,   Камярадзкі,   Камяроўскі,   Канушэвіч,   Капчэўскі,   Карвоўскі,   Касінскі,   Каспаровіч, Касьмідар,   Касярадзкі,   Катоўскі,   Качаноўскі,   Качкоўскі,   Качынскі,   Качынскі,   Кашынскі,   Келчэўскі,   Кельц,   Кельчэўскі, Кемпальскі,    Кенсоўскі,    Клабуцкі,    Кладзінскі,    Клапатоўскі,    Клімашэўскі,    Клобскі,    Контаўт,    Красінскі,    Красьнеўскі, Крукавецкі, Крушынскі, Крынскі, Кучынскі, Л авецкі,    Ласінскі,    Ласко,    Лаўрыновіч,    Лаўскі,    Лашко,    Ліноўскі,    Ліпінскі,    Ліпоўскі,    Ліпскі,    Лісоўскі,    Лубенскі, Лукашэвіч,    Любаменскі,    Любамескі,    Любамыскі,    Любамысільскі,    Любарадзкі,    Любінскі,    Любомскі,    Любонскі, Лявінскі, Лянкоўскі, Ляўскі, Ляшко, Ляшчынскі, М адлібоґ,     Мадлібок,     Макавецкі,     Макоўскі,     Малаўскі,     Маляўка,     Маляўскі,     Матылеўскі,     Матылёўскі,     Матэйка, Махавецкі, Мікавецкі, Мілевіч, Мілеўскі, Мільлер, Місецкі, Мяліскі, Мяліўскі, Мятліцкі, Н ававейскі,    Навадворскі,    Навіцкі,    Наґродзкі,    Наркевіч,    Насілоўскі,    Насілоўскі,    Насяґнеўскі,    Невеш,    Негелевіч, Нежухоўскі, Нежыхоўскі, Нетарбоўскі, Нетухоўскі, Нетычынскі, Нечатоўскі, Ніхелевіч, П аґаеўскі,     Пагаеўскі,     Падольскі,     Пажарскі,     Пажэрскі,     Паклатэцкі,     Паклятэцкі,     Пакубяла,     Палонскі,     Палуян, Памянкоўскі,   Памяноўскі,   Папакоўскі,   Папкоўскі,   Паржэнцкі,   Паржэцкі,   Пароўскі,   Парэцкі,   Паўліцкі,   Паўлоўскі,   Пента, Пентка,     Петаркоўскі,     Петрашкевіч,     Петрусевіч,     Петрушэвіч,     Пізеўскі,     Піскоўскі,     Пламікоўскі,     Пламкавіцкі, Пламкоўскі,   Пламыкоўскі,   Планкоўскі,   Плінкоўскі,   Помян,   Прабаеўскі,   Прадзінскі,   Прасінскі,   Працлаўскі,   Прашынскі, Прыбаеўскі,    Прыбраноўскі,    Прыстаноўскі,    Прэусс,    Псарскі,    Пужыцкі,    Пуклятэцкі,    Пуласкі,    Пул'ян,    Пул'яноўскі, Пуржыцкі,   Пуржэцкі,   Пушыцкі,   Пяжарскі,   Пязарскі,   Пянткевіч,   Пянтковіч,   Пянткоўскі,   Пянянжак,   Пяткевіч,   Пятковіч, Пяткоўскі, Пячарскі, Р абчэўскі,    Радвіловіч,    Радзівіловіч,    Радзішэўскі,    Радомскі,    Радэцкі,    Раздзалоўскі,    Раздзялкоўскі,    Раздзялоўскі, Рамберскі,   Рамбескі,   Рамбеўскі,   Рапчэўскі,   Раценскі,   Раценцкі,   Рацескі,   Рачынскі,   Рудніцкі,   Рухоцкі,   Рыла,   Рымкевіч, Рынкевіч, Рычынскі, Рюдыґер, С абячоўскі,   Саґайла,   Саевіч,   Сакалеўскі,   Сакалоўскі,   Саковіч,   Салецкі,   Санґайла,   Саўлінскі,   Сацэвіч,   Сач,   Сачэвіч, Сволькень,   Серадніцкі,   Серафімовіч,   Серафіновіч,   Сіцінскі,   Скубарчэўскі,   Срадніцкі,   Срадніцкі,   Старчэўскі,   Стахевіч, Стацкевіч,   Стральцэвіч,   Стынвацкі,   Суленскі,   Сулеўскі,   Суліґастоўскі,   Суліґоўскі,   Сулінскі,   Сулкоўскі,   Сускі,   Суцінскі, Сыцянка, Сьвяржэўскі, Сьлівінскі, Сярвінскі, Сярпінскі, Сяцінскі, Т ардзівіл, Тольцыґ, Тубілевіч, Тубялевіч, Х абельскі, Хабельскі, Халінскі, Харлупскі, Хартлупскі, Хмялеўскі, Хэбда, Ц енскі, Цялкевіч, Цялковіч, Цясноўскі, Цясьлінскі, Ч апеўскі, Чарткоўскі, Часноўскі, Часткоўскі, Чынскі, Ш улецкі, Шчапанскі, Шымановіч, Ю рага, Юранда, Юрґевіч, Юр'евіч, Юрэвіч, Я жвінскі, Язьвінскі, Янкавецкі, Яноўскі, Янчоўскі, Янчынскі, Янчэўскі, Яранд, Ярант, Ярунд, Ярунт, Ятаўт, Ятаўтовіч,
     Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Odmiany i wersje alternatywne
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

HERB  POMIAN  -  RODY 

BIAŁORUSKIE   

Aktem     unii     horodelskiej     (1413)     herb     Pomian     został przeniesiony     z     Polski     na     ziemie     Wielkiego     Księstwa Litewskiego      zamieszkiwane      przez      szlachtę      litewską, białoruską,      ukraińską      i      tatarską.      Ród      Pomianów reprezentował       biskup       włocławski       Jan       Pella,       zaś adoptowany    został    bojar    litewski    Sak    (Saka),    który    był protoplastą   litewskich   Sakowiczów.   Również   Piętkowicze uznawali   go   za   swojego   przodka   (niektórzy   z   nich   mieli   się pisać   Piętkowicz   Saka).   Z   rodu   Saka   miał   też   pochodzić Dowgierd,    który    swoim    imieniem    dał    również    początek litewskiemu      rodowi      (Dowgierdowie).      Część      rodów wymienionych   w   spisie,   zasiliła   grono   Pomianów   również za    sprawą    późniejszych    adopcji    herbowych.    Na    ziemie Wielkiego    Księstwa    Litewskiego    przenosiła    się    również szlachta polska.   Lista   rodzin   białoruskich   (litewsko-ruskich)   pieczętujących się herbem Pomian:   А брамовіч,     Авядык,     Аґаноўскі,     Адароўскі,     Адроўскі, Альшэўскі,    Амента,    Амета,    Аналінскі,    Асецкі,    Асінскі, Астравецкі,    Астраменцкі,    Астрамецкі,    Астрамячоўскі, Асухоўскі, Атароўскі, Аўласевіч, Б агамолец,     Багатка,     Баґайка,     Баґатка,     Баґаткоўскі, Баґацкі,     Баржэўскі,     Барташэвіч,     Басута,     Бачкоўскі, Белазор,   Беласукня,   Бесякерскі,   Блаўдзевіч,   Блядзевіч, Бляндзевіч,        Бляўдзевіч,        Бразоўскі,        Брайчэўскі, Бранішэўскі,         Бранішэўскі,         Бранскі,         Бранчэўскі, Бранюшыц,   Брахоўскі,   Броніш,   Брудзеўскі,   Бруднёўскі, Брудноўскі,   Брухоўскі,   Брышэўскі,   Брышэўскі,   Буткевіч, Бычкоўскі, Бярнацкі, Бясерскі, В айткунскі,      Вандзяґольскі,      Варжымоўскі,      Васінскі, Вашчаровіч,     Вендзяґольскі,     Весянецкі,     Ветрыхоўскі, Вількастоўскі,    Віхроўскі,    Вішнеўскі,    Вольскі,    Высоцкі, Вяровіч, Вярхоўскі, Вятрыцкі, Ґ айдамовіч,      Ґаркоўскі,      Ґарчынскі,      Ґедвіч,      Ґедмін, Ґледзяноўскі,   Ґлінскі,   Ґнушынскі,   Ґобят,   Ґобята,   Ґорскі, Ґрабенскі,      Ґрабінскі,      Ґрабоўскі,      Ґрабскі,      Ґрадэцкі, Ґралеўскі,      Ґрахоўскі,      Габяты,      Ганеўскі,      Ганцэвіч, Гарасімовіч,   Гарасымовіч,   Гатоўскі,   Генцлеўскі,   Гумэль, Гэбда, Гэйніш, Гэнцэль, Д аноўскі,   Дзембоўскі ,   Дзенґел,   Дзетковіч,   Дзюркоўскі, Длужнеўскі, Доўґірд, Доўґірт, Дэршкоў, Дэршкоф, Ж араслаўскі, Ждановіч, Жмуйдэцкі, Жубрыцкі, Жэґждра, З агайкевіч,    Загацкі,    Заґаеўскі,    Закрэўскі,    Замбрыцкі, Захновіч,     Здановіч,     Зданоўскі,     Здзяніцкі,     Здуноўскі, Здэбскі,      Зеляноўскі,      Зераслаўскі,      Зубоўскі,      Зубр, Зубрыцкі, Зэґздра, Зэґрда, І здэбскі, Ізмайловіч, К абяржыцкі,   Казярадзкі,   Кайдэцкі,   Калкоўскі,   Калудзкі, Калуцкі,    Калькоўскі,    Камарадзкі,    Каменскі,    Камінскі, Каміроўскі,        Камянацкі,        Камянецкі,        Камярадзкі, Камяроўскі,    Канушэвіч,    Капчэўскі,    Карвоўскі,    Касінскі, Каспаровіч,          Касьмідар,          Касярадзкі,          Катоўскі, Качаноўскі,    Качкоўскі,    Качынскі,    Качынскі,    Кашынскі, Келчэўскі,    Кельц,    Кельчэўскі,    Кемпальскі,    Кенсоўскі, Клабуцкі,   Кладзінскі,   Клапатоўскі,   Клімашэўскі,   Клобскі, Контаўт,   Красінскі,   Красьнеўскі,   Крукавецкі,   Крушынскі, Крынскі, Кучынскі, Л авецкі,    Ласінскі,    Ласко,    Лаўрыновіч,    Лаўскі,    Лашко, Ліноўскі,    Ліпінскі,    Ліпоўскі,    Ліпскі,    Лісоўскі,    Лубенскі, Лукашэвіч,       Любаменскі,       Любамескі,       Любамыскі, Любамысільскі,       Любарадзкі,       Любінскі,       Любомскі, Любонскі,       Лявінскі,       Лянкоўскі,       Ляўскі,       Ляшко, Ляшчынскі, М адлібоґ,    Мадлібок,    Макавецкі,    Макоўскі,    Малаўскі, Маляўка,   Маляўскі,   Матылеўскі,   Матылёўскі,   Матэйка, Махавецкі,     Мікавецкі,     Мілевіч,     Мілеўскі,     Мільлер, Місецкі, Мяліскі, Мяліўскі, Мятліцкі, Н ававейскі,   Навадворскі,   Навіцкі,   Наґродзкі,   Наркевіч, Насілоўскі,   Насілоўскі,   Насяґнеўскі,   Невеш,   Негелевіч, Нежухоўскі,       Нежыхоўскі,       Нетарбоўскі,       Нетухоўскі, Нетычынскі, Нечатоўскі, Ніхелевіч, П аґаеўскі,    Пагаеўскі,    Падольскі,    Пажарскі,    Пажэрскі, Паклатэцкі,    Паклятэцкі,    Пакубяла,    Палонскі,    Палуян, Памянкоўскі,       Памяноўскі,       Папакоўскі,       Папкоўскі, Паржэнцкі,     Паржэцкі,     Пароўскі,     Парэцкі,     Паўліцкі, Паўлоўскі,    Пента,    Пентка,    Петаркоўскі,    Петрашкевіч, Петрусевіч,          Петрушэвіч,          Пізеўскі,          Піскоўскі, Пламікоўскі,     Пламкавіцкі,     Пламкоўскі,     Пламыкоўскі, Планкоўскі,   Плінкоўскі,   Помян,   Прабаеўскі,   Прадзінскі, Прасінскі,        Працлаўскі,        Прашынскі,        Прыбаеўскі, Прыбраноўскі,   Прыстаноўскі,   Прэусс,   Псарскі,   Пужыцкі, Пуклятэцкі,     Пуласкі,     Пул'ян,     Пул'яноўскі,     Пуржыцкі, Пуржэцкі,     Пушыцкі,     Пяжарскі,     Пязарскі,     Пянткевіч, Пянтковіч,    Пянткоўскі,    Пянянжак,    Пяткевіч,    Пятковіч, Пяткоўскі, Пячарскі, Р абчэўскі,        Радвіловіч,        Радзівіловіч,        Радзішэўскі, Радомскі,        Радэцкі,        Раздзалоўскі,        Раздзялкоўскі, Раздзялоўскі,         Рамберскі,         Рамбескі,         Рамбеўскі, Рапчэўскі,      Раценскі,      Раценцкі,      Рацескі,      Рачынскі, Рудніцкі,   Рухоцкі,   Рыла,   Рымкевіч,   Рынкевіч,   Рычынскі, Рюдыґер, С абячоўскі,    Саґайла,    Саевіч,    Сакалеўскі,    Сакалоўскі, Саковіч,    Салецкі,    Санґайла,    Саўлінскі,    Сацэвіч,    Сач, Сачэвіч,         Сволькень,         Серадніцкі,         Серафімовіч, Серафіновіч,        Сіцінскі,        Скубарчэўскі,        Срадніцкі, Срадніцкі,   Старчэўскі,   Стахевіч,   Стацкевіч,   Стральцэвіч, Стынвацкі,   Суленскі,   Сулеўскі,   Суліґастоўскі,   Суліґоўскі, Сулінскі,        Сулкоўскі,        Сускі,        Суцінскі,        Сыцянка, Сьвяржэўскі, Сьлівінскі, Сярвінскі, Сярпінскі, Сяцінскі, Т ардзівіл, Тольцыґ, Тубілевіч, Тубялевіч, Х абельскі,    Хабельскі,    Халінскі,    Харлупскі,    Хартлупскі, Хмялеўскі, Хэбда, Ц енскі, Цялкевіч, Цялковіч, Цясноўскі, Цясьлінскі, Ч апеўскі, Чарткоўскі, Часноўскі, Часткоўскі, Чынскі, Ш улецкі, Шчапанскі, Шымановіч, Ю рага, Юранда, Юрґевіч, Юр'евіч, Юрэвіч, Я жвінскі,      Язьвінскі,      Янкавецкі,      Яноўскі,      Янчоўскі, Янчынскі,   Янчэўскі,   Яранд,   Ярант,   Ярунд,   Ярунт,   Ятаўт, Ятаўтовіч,
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE