Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Odmiany i wersje alternatywne
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Strona w trakcie zmian
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

HERB POMIAN - RODY  TATARSKIE   

Aktem   unii   horodelskiej   (1413)   herb   Pomian   został   przeniesiony   z   Polski   na   ziemie   Wielkiego   Księstwa   Litewskiego zamieszkiwane   przez   szlachtę   litewską,   białoruską,   ukraińską   i   tatarską.   Ród   Pomianów   reprezentował   biskup   włocławski Jan   Pella,   zaś   adoptowany   został   bojar   litewski   Sak   (Saka),   który   był   protoplastą   litewskich   Sakowiczów,   Piętkowiczów   i Dowgierdów. Kolejne rody WKL zasiliły grono Pomianów również za sprawą późniejszych adopcji herbowych.   Herb Pomian był używany także przez kilka rodzin pochodzenia tatarskiego.   Stanisław   Dziadulewicz   wymienia   tego   herbu   tatarskie   rodziny   Abramowiczów,   Makowieckich,   Makowskich.   Według   niego Makowieccy   mieli   być   gałęzią   książąt   nogajskich   Bazarewskich   (pierwszym   znanym   ich   protoplastą   miał   być   kniaź   Indyn, syn   Bazara,   wzmiankowany   w   1538).   Mieli   wywieść   się   oni   ze   szlachectwa   z   herbem   Pomian   przed   deputacją   wywodową wileńską w latach 1820–1860.   Stanisław Dumin wymienia dodatkowo tego herbu tatarską rodzinę Jankiewiczów. 
www.dziembowski.pl - Strona w trakcie zmian www.dziembowski.pl - Strona w trakcie zmian

w trakcie zmian  

Strona w trakcie zmian 

więcej

w trakcie zmian  

Strona w trakcie zmian 

więcej

 w trakcie zmian  

Strona w trakcie zmian 

więcej

     Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Odmiany i wersje alternatywne
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl

w trakcie zmian  

Strona w trakcie zmian 

więcej

www.dziembowski.pl - Strona w trakcie zmian
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

HERB POMIAN - RODY  TATARSKIE   

Aktem     unii     horodelskiej     (1413)     herb     Pomian     został przeniesiony     z     Polski     na     ziemie     Wielkiego     Księstwa Litewskiego      zamieszkiwane      przez      szlachtę      litewską, białoruską,      ukraińską      i      tatarską.      Ród      Pomianów reprezentował       biskup       włocławski       Jan       Pella,       zaś adoptowany    został    bojar    litewski    Sak    (Saka),    który    był protoplastą      litewskich      Sakowiczów,      Piętkowiczów      i Dowgierdów.   Kolejne   rody   WKL   zasiliły   grono   Pomianów również za sprawą późniejszych adopcji herbowych.   Herb     Pomian     był     używany     także     przez     kilka     rodzin pochodzenia tatarskiego.   Stanisław    Dziadulewicz    wymienia    tego    herbu    tatarskie rodziny      Abramowiczów,      Makowieckich,      Makowskich. Według     niego     Makowieccy     mieli     być     gałęzią     książąt nogajskich       Bazarewskich       (pierwszym       znanym       ich protoplastą      miał      być      kniaź      Indyn,      syn      Bazara, wzmiankowany     w     1538).     Mieli     wywieść     się     oni     ze szlachectwa      z      herbem      Pomian      przed      deputacją wywodową wileńską w latach 1820–1860.   Stanisław     Dumin     wymienia     dodatkowo     tego     herbu tatarską rodzinę Jankiewiczów. 

 w trakcie zmian  

Strona w trakcie zmian 

więcej

www.dziembowski.pl - Strona w trakcie zmian

w trakcie zmian  

Strona w trakcie zmian 

więcej

www.dziembowski.pl - Strona w trakcie zmian
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE