Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Odmiany i wersje alternatywne
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian rosyjskiej rodziny Jurieniew (Юренев) wg herbarza rosyjskiego, 1799
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

HERB  POMIAN  W  ROSJI   

Rosyjski   heraldyk   Aleksander   Borysowicz   Łakier   w   swojej   książce   Heraldyka   rosyjska   z   1855   roku   [   Лакиер   Александр Борисович    (1824-1870).    Русская    геральдика.    Санкт-Петербург    1855    ]    przytoczył    nazwiska    rosyjskiej    szlachty,    która przejęła    niektóre    polskie    herby.    Wśród    nich    jest    Pomian.    Autor    nie    wyjaśnia,    w    jaki    sposób    zachodziło    takie przejmowanie.   Pewne   jest,   że   kilka   polskich   rodzin   osiadło   w   Rosji.   Natomiast   rdzennie   rosyjskie   rody   mogły   przyjmować polskie herby na zasadzie upodobniania wizerunków własnych.   Herbem Pomian pieczętowały się m.in. rosyjskie rodziny: Jurieniew      -      Юренев       (III,   15),      Sokołowski      -      Соколовский       (V,   114),      Karmilicyn      -      Кармилицын       (VIII,   126),      Malawko      -     Малявко  (IX, 117),  Abaza  -  Абаза   (XV, 109).   Według źródeł rosyjskich herbem Pomian pieczętowały się następujące rody polskiego pochodzenia:  А брамовичи,     Аведики,     Б агневские,     Бартошевичи,     Бесекерские,     Бесерские,     Богатко,     Боржевские,     Бочковские, Брайчевские,      Бржеховские,      Бржозовские,      Бржончевские,      Бржуховские,      Брониш,      Бронишевские,      Брудзевские, Бугнеровичи,      Букатые,      Бяллозор,      Бялосукня,      В авржимовские,      Варшимовские,      Вендзягольские,      Веровичи, Вилькостовские,      Вихровские,      Возинские,      Вольские,      Г айдамовичи,      Ганевские,      Ганцевичи,      Гатовские,      Гебда, Гледзяновские,   Глинские,   Гнушинские,   Горские,   Горчинские,   Грабенские,   Грабинские,   Грабовские,   Грабские,   Гроховские, Гумель,     Д зембовские ,     Дзенгелл,     Длужневские,     Домбровские,     Ж ерославские,     Жилло,     Жубржицкие,     З агаевские, Закржевские,     Здановские,     Здзеницкие,     И здебские,     К аменацкие,     Касинские,     Качинские,     Качковские,     Келчевские, Кемпальские,    Кенсовские,    Клобские,    Клодзинские,    Клопотовские,    Кобержицкие,    Коловские,    Колуцкие,    Кольковские, Комеровские,    Копчевские,    Коссинские,    Котовские,    графы    и    дворяне    Круковецкие,    Крушинские,    Кучинские,    Л авские, Ласко,    Лашко,    Левинские,    Лешинские,    Линовские,    Липинские,    Лубенские,    Любоменские,    Любомыские,    М аковецкие, Малявские,     Меливские,     Милевские,     Мисецкие,     Модлибог,     Мотылевские,     Н евеши,     Нежиховские,     Нетарбовские, Нетуховские,    Нечатовские,    Нововейские,    Носиловские,    О гоновские,    Одровские,    Ольшевские,    Осецкие,    Осинские, Оссуховские,   Остромецкие,   Остроменцкие,   П езарские,   Пентка,   Пентковичи,   Пентковские,   Пентовские,   Петкевичи, Петрковские,   Петрусевичи,   Пломковицкие,   Пломковские,   Подольские,   Пожарские,   Пожецкие,   Поклатецкие,   Помяны, Помянковские,      Помяновские,      Попковские,      Поржецкие,      Прейсс,      Пржецлавские,      Пржистановские,      Псарские, Пуклятецкие,    Пулаские,    Р адецкие,    Радзишевские,    Раценские,    Рацецкие,    Рачинские,    Ридигер,    Ромбеские,    Рудницкие, Рухоцкие,    Рылло,    Рымкевичи,    Рюдигер,    С агайло,    Саки    Саковичи,    Саковичи,    Сацевичи,    Свержевские,    Серафиновичи, Сержпинские,    Сицинские,    Скубарчевские,    Сливинские,    Собечовские,    Соколевские,    Соколовские,    Солецкие,    Сонгайло, Средницкие,     Сржедницкие,     Стынвацкие,     Сулевские,     Суленские,     Сулигостовские,     Суские,     Сыцинские,     Т ольтциг, Трленские,   Х абельские,   Халинские,   Хебда,   Хмелевские,   Ц енские,   Цеслинские,   Цесновские,   Ч апевские,   Щ епанские,   Ю рага, Юранда, Я звинские, Янчевские, Янчинские, Яранд, Ярунт
www.dziembowski.pl - Herb Pomian rosyjskiej rodziny Sokołowski (Соколовский) wg herbarza rosyjskiego, 1800 www.dziembowski.pl - Herb Pomian rosyjskiej rodziny Malawko (Малявко) wg herbarza rosyjskiego, 1816

Herb  POMIAN  w  Rosji  

Herb Pomian rosyjskiej rodziny Jurieniew  (Юренев)  wg herbarza rosyjskiego, 1799 

więcej

Herb  POMIAN  w  Rosji  

Herb Pomian rosyjskiej rodziny Malawko  (Малявко)  wg herbarza rosyjskiego, 1816 

więcej

 Herb  POMIAN  w  Rosji  

Herb Pomian rosyjskiej rodziny Sokołowski  (Соколовский)  wg herbarza rosyjskiego, 1800 

więcej

     Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Odmiany i wersje alternatywne
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl

Herb  POMIAN  w  Rosji  

Herb Pomian rosyjskiej rodziny Jurieniew  (Юренев)  wg herbarza rosyjskiego, 1799 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb Pomian rosyjskiej rodziny Jurieniew (Юренев) wg herbarza rosyjskiego, 1799
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

HERB  POMIAN  W  ROSJI   

Rosyjski   heraldyk   Aleksander   Borysowicz   Łakier   w   swojej książce     Heraldyka     rosyjska     z     1855     roku     [     Лакиер Александр    Борисович    (1824-1870).    Русская    геральдика. Санкт-Петербург    1855    ]    przytoczył    nazwiska    rosyjskiej szlachty,   która   przejęła   niektóre   polskie   herby.   Wśród   nich jest   Pomian.   Autor   nie   wyjaśnia,   w   jaki   sposób   zachodziło takie   przejmowanie.   Pewne   jest,   że   kilka   polskich   rodzin osiadło   w   Rosji.   Natomiast   rdzennie   rosyjskie   rody   mogły przyjmować    polskie    herby    na    zasadzie    upodobniania wizerunków własnych.   Herbem Pomian pieczętowały się m.in. rosyjskie rodziny: Jurieniew      -      Юренев       (III,   15),      Sokołowski      -      Соколовский      (V,   114),      Karmilicyn      -      Кармилицын       (VIII,   126),      Malawko      -     Малявко  (IX, 117),  Abaza  -  Абаза   (XV, 109).   Według    źródeł    rosyjskich    herbem    Pomian    pieczętowały się następujące rody polskiego pochodzenia:  А брамовичи,       Аведики,       Б агневские,       Бартошевичи, Бесекерские,          Бесерские,          Богатко,          Боржевские, Бочковские,     Брайчевские,     Бржеховские,     Бржозовские, Бржончевские,     Бржуховские,     Брониш,     Бронишевские, Брудзевские,         Бугнеровичи,         Букатые,         Бяллозор, Бялосукня,               В авржимовские,               Варшимовские, Вендзягольские,   Веровичи,   Вилькостовские,   Вихровские, Возинские,         Вольские,         Г айдамовичи,         Ганевские, Ганцевичи,    Гатовские,    Гебда,    Гледзяновские,    Глинские, Гнушинские,          Горские,          Горчинские,          Грабенские, Грабинские,    Грабовские,    Грабские,    Гроховские,    Гумель, Д зембовские ,      Дзенгелл,      Длужневские,      Домбровские, Ж ерославские,         Жилло,         Жубржицкие,         З агаевские, Закржевские,       Здановские,       Здзеницкие,       И здебские, К аменацкие,         Касинские,         Качинские,         Качковские, Келчевские,         Кемпальские,         Кенсовские,         Клобские, Клодзинские,     Клопотовские,     Кобержицкие,     Коловские, Колуцкие,        Кольковские,        Комеровские,        Копчевские, Коссинские,    Котовские,    графы    и    дворяне    Круковецкие, Крушинские,       Кучинские,       Л авские,       Ласко,       Лашко, Левинские,   Лешинские,   Линовские,   Липинские,   Лубенские, Любоменские,      Любомыские,      М аковецкие,      Малявские, Меливские,          Милевские,          Мисецкие,          Модлибог, Мотылевские,     Н евеши,     Нежиховские,     Нетарбовские, Нетуховские,    Нечатовские,    Нововейские,    Носиловские, О гоновские,   Одровские,   Ольшевские,   Осецкие,   Осинские, Оссуховские,    Остромецкие,    Остроменцкие,    П езарские, Пентка,       Пентковичи,       Пентковские,       Пентовские, Петкевичи,   Петрковские,   Петрусевичи,   Пломковицкие, Пломковские,        Подольские,        Пожарские,        Пожецкие, Поклатецкие,      Помяны,      Помянковские,      Помяновские, Попковские,        Поржецкие,        Прейсс,        Пржецлавские, Пржистановские,     Псарские,     Пуклятецкие,     Пулаские, Р адецкие,         Радзишевские,         Раценские,         Рацецкие, Рачинские,     Ридигер,     Ромбеские,     Рудницкие,     Рухоцкие, Рылло,    Рымкевичи,    Рюдигер,    С агайло,    Саки    Саковичи, Саковичи,       Сацевичи,       Свержевские,       Серафиновичи, Сержпинские,     Сицинские,     Скубарчевские,     Сливинские, Собечовские,       Соколевские,       Соколовские,       Солецкие, Сонгайло,      Средницкие,      Сржедницкие,      Стынвацкие, Сулевские,         Суленские,         Сулигостовские,         Суские, Сыцинские,   Т ольтциг,   Трленские,   Х абельские,   Халинские, Хебда,     Хмелевские,     Ц енские,     Цеслинские,     Цесновские, Ч апевские,     Щ епанские,     Ю рага,     Юранда,     Я звинские, Янчевские, Янчинские, Яранд, Ярунт

 Herb  POMIAN  w  Rosji  

Herb Pomian rosyjskiej rodziny Sokołowski  (Соколовский)  wg herbarza rosyjskiego, 1800 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb Pomian rosyjskiej rodziny Sokołowski (Соколовский) wg herbarza rosyjskiego, 1800

Herb  POMIAN  w  Rosji  

Herb Pomian rosyjskiej rodziny Malawko  (Малявко)  wg herbarza rosyjskiego, 1816 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb Pomian rosyjskiej rodziny Malawko (Малявко) wg herbarza rosyjskiego, 1816
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE