Dziembowski.pl
Dziembowski.pl - Szermierka - Fotografia z 1925 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - BMK-12i (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co)
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

SPRZĘT  RATOWNICZY   

RATOWNICTWO  LOTNISKOWE 

Poniżej   przedstawiamy   specjalistyczny   sprzęt   przeznaczony   dla   ratownictwa   lotniskowego,   m.in.   niskociśnieniowe   i   wysokociśnieniowe   poduszki pneumatyczne, lotniskowe podnośniki hydrauliczne, zawiesia do podnoszenia samolotów itp. Sprzęt ratowniczy ogólnego przeznaczenia i inny sprzęt specjalistyczny został przedstawiony na stronach dotyczących:  - ratownictwa drogowego i kolejowego ( m.in. poduszki podnoszące, nożyce i rozpieracze hydrauliczne ),  - ratownictwa technicznego ( m.in. podpory stosowane do stabilizacji budynków i innych konstrukcji ),  - ratownictwa chemicznego ( m.in. różnego rodzaju opaski do uszczelniania cystern i rurociągów, sprzęt do dekontaminacji ),  - ratownictwa ekologicznego ( m.in. różnego rodzaju korki i pakery do awaryjnego zamykania, testowania i naprawy instalacji wod.-kanalizacyjnych),  - sprzętu specjalnego przeznaczenia ( m.in. sprzęt dla wojska, sprzęt dla ratownictwa wodnego ). 
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - BMK-8i (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co) COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - BMK-16i (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co)

Wielokomorowe niskociśnieniowe poduszki do podnoszenia samolotów.

więcej 

C  

Wysokociśnieniowe poduszki podnoszące.

więcej 

A  

Niskociśnieniowe poduszki podnoszące.

więcej 

COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - SRM welding guns (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co) COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - BMH-22i (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co) COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - HZ-1 weld fastners (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co)

Zawiesia do podnoszenia samolotów.

więcej 

F   

Inny sprzęt ratowniczy.

więcej 

D  

Lotniskowe podnośniki hydrauliczne.

więcej 

     Dziembowski.pl
Dziembowski.pl - Szermierka - Fotografia z 1925 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl

Wielokomorowe niskociśnieniowe poduszki do podnoszenia samolotów.

więcej 

COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - BMK-12i (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co)
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

SPRZĘT  RATOWNICZY   

RATOWNICTWO  LOTNISKOWE 

Poniżej       przedstawiamy       specjalistyczny       sprzęt przeznaczony   dla   ratownictwa   lotniskowego,   m.in. niskociśnieniowe     i     wysokociśnieniowe     poduszki pneumatyczne,               lotniskowe               podnośniki hydrauliczne,   zawiesia   do   podnoszenia   samolotów itp. Sprzęt    ratowniczy    ogólnego    przeznaczenia    i    inny sprzęt     specjalistyczny     został     przedstawiony     na stronach dotyczących:     -    ratownictwa    drogowego    i    kolejowego    (    m.in. poduszki       podnoszące,       nożyce       i       rozpieracze hydrauliczne ),      -     ratownictwa     technicznego     (     m.in.     podpory stosowane     do     stabilizacji     budynków     i     innych konstrukcji ),    -   ratownictwa   chemicznego   (   m.in.   różnego   rodzaju opaski   do   uszczelniania   cystern   i   rurociągów,   sprzęt do dekontaminacji ),      -     ratownictwa     ekologicznego     (     m.in.     różnego rodzaju    korki    i    pakery    do    awaryjnego    zamykania, testowania         i         naprawy         instalacji         wod.- kanalizacyjnych),    -   sprzętu   specjalnego   przeznaczenia   (   m.in.   sprzęt dla wojska, sprzęt dla ratownictwa wodnego ). 

A  

Niskociśnieniowe poduszki podnoszące.

więcej 

COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - BMK-8i (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co)

C  

Wysokociśnieniowe poduszki podnoszące.

więcej 

COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - BMK-16i (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co) COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - SRM welding guns (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co) COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - BMH-22i (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co) COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - HZ-1 weld fastners (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co)

Zawiesia do podnoszenia samolotów.

więcej 

F    

Inny sprzęt ratowniczy.

więcej 

Lotniskowe podnośniki hydrauliczne.

więcej 

MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE