Dziembowski.pl
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
2. Szpic podnosi się do ustalonej wysokości. Łuk zostaje zainicjowany.
Dziembowski Stud & Nut Welding - COMPART - DA2 - Podnoszenie kołka. Łuk zostaje zainicjowany (www.soyer.co)
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE METODY ŁUKOWEJ 

Z PIERŚCIENIEM CERAMICZNYM LUB GAZEM OCHRONNYM  

Metoda   DA    -   Przypawanie   łukowe   z   zapłonem   przez   podniesienie   kołka   w   osłonie   gazowej   lub   z   pierścieniem   ceramicznym   jest   szczególnie   przydatne w   sytuacji,   gdy   wysokie   wymagania   w   zakresie   bezpieczeństwa   dotyczą   jakości   spawania.   Dzięki   zwiększonej   penetracji   ok.   1-3   mm,   ta   metoda   jest stosowana   głównie   do   przedmiotów   o   minimalnej   grubości   2   mm   i   generuje   wysokiej   jakości   spoinę.   Powierzchnia   czołowa   kołka   jest   całkowicie   i dokładnie   zgrzana   z   obrabianym   przedmiotem.   Metoda   ta   wytwarza   wysokiej   jakości   połączenia   i   okazała   się   nieoceniona   w   konstrukcjach   stalowych, inżynierii   mechanicznej,   budownictwie   okrętowym,   konstrukcji   prefabrykowanych   elementów   wykonanych   z   żelbetonu,   konstrukcji   drzwi   i   okien, konstrukcjach budowlanych i inżynierii lądowej, budowie maszyn i budowie rurociągów. Metoda   SC   -   Przypawanie   łukowe   z   zapłonem   przez   krótkotrwałe   podniesienie   kołka   jest   wariantem   przypawania   łukowego.   Ze   względu   na   płytszą penetrację   ok.   0,4   mm   metoda   ta   może   być   stosowana   nawet   do   przedmiotów   o   minimalnej   grubości   0,6   mm.   Podczas   prawidłowego   ustawiania parametrów   przypawania   proces   ten   generuje   bezpieczne,   jednolite   i   powtarzalne   spoiny.   Próbne   zgrzewy   być   wykonywane   przy   użyciu   przedmiotów o trudnych właściwościach powierzchniowych.
1. Końcówka kołka styka się z obrabianym przedmiotem.
Dziembowski Stud & Nut Welding - COMPART - DA1 - Końcówka kołka styka się z przedmiotem (www.soyer.co)
3. Kołek zanurza się w jeziorku spawalniczym. Materiał zestala się, a kołek jest trwale zgrzany.
Dziembowski Stud & Nut Welding - COMPART - DA3 - Kołek jest zanurzony w jeziorku spawalniczym (www.soyer.co)
www.dziembowski.pl - DA - Przypawanie łukowe z pierścieniem ceramicznym (www.soyer.co)
     Dziembowski.pl
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
2. Szpic podnosi się do ustalonej wysokości. Łuk zostaje zainicjowany.
Dziembowski Stud & Nut Welding - COMPART - DA2 - Podnoszenie kołka. Łuk zostaje zainicjowany (www.soyer.co)
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

SZCZEGÓŁY

DOTYCZĄCE METODY

ŁUKOWEJ 

Z PIERŚCIENIEM CERAMICZNYM LUB

GAZEM OCHRONNYM  

Metoda    DA     -    Przypawanie    łukowe    z    zapłonem przez   podniesienie   kołka   w   osłonie   gazowej   lub   z pierścieniem        ceramicznym        jest        szczególnie przydatne    w    sytuacji,    gdy    wysokie    wymagania    w zakresie   bezpieczeństwa   dotyczą   jakości   spawania. Dzięki     zwiększonej     penetracji     ok.     1-3     mm,     ta metoda   jest   stosowana   głównie   do   przedmiotów   o minimalnej    grubości    2    mm    i    generuje    wysokiej jakości    spoinę.    Powierzchnia    czołowa    kołka    jest całkowicie     i     dokładnie     zgrzana     z     obrabianym przedmiotem.   Metoda   ta   wytwarza   wysokiej   jakości połączenia       i       okazała       się       nieoceniona       w konstrukcjach    stalowych,    inżynierii    mechanicznej, budownictwie               okrętowym,               konstrukcji prefabrykowanych       elementów       wykonanych       z żelbetonu,   konstrukcji   drzwi   i   okien,   konstrukcjach budowlanych   i   inżynierii   lądowej,   budowie   maszyn   i budowie rurociągów. Metoda   SC   -   Przypawanie   łukowe   z   zapłonem   przez krótkotrwałe    podniesienie    kołka    jest    wariantem przypawania     łukowego.     Ze     względu     na     płytszą penetrację     ok.     0,4     mm     metoda     ta     może     być stosowana    nawet    do    przedmiotów    o    minimalnej grubości       0,6       mm.       Podczas       prawidłowego ustawiania    parametrów    przypawania    proces    ten generuje      bezpieczne,      jednolite      i      powtarzalne spoiny.     Próbne     zgrzewy     być     wykonywane     przy użyciu    przedmiotów    o    trudnych    właściwościach powierzchniowych.
1. Końcówka kołka styka się z obrabianym przedmiotem.
Dziembowski Stud & Nut Welding - COMPART - DA1 - Końcówka kołka styka się z przedmiotem (www.soyer.co)
3. Kołek zanurza się w jeziorku spawalniczym. Materiał zestala się, a kołek jest trwale zgrzany.
Dziembowski Stud & Nut Welding - COMPART - DA3 - Kołek jest zanurzony w jeziorku spawalniczym (www.soyer.co)
www.dziembowski.pl - DA - Przypawanie łukowe w osłonie gazowej (www.soyer.co)
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE